top of page

Uw logopedistes in Gavere (Asper) ondersteunen u bij het overwinnen van uw taalstoornissen, articulatie en overige specialisaties.

Taalstoornissen belemmeren het functioneren al te vaak. Als u kampt met een taalontwikkelingsstoornis, een articulatiestoornis, afwijkend mondgedrag of neurologische stoornis, wordt u elke dag geconfronteerd met de impact van het probleem.

Met behulp van gerichte logopedische sessies, kunt u echter sterke vooruitgang boeken. Zowel omgaan met de moeilijkheden als het maximaliseren van de mogelijkheden zijn het doel.

Taalontwikkelingsstoornis

Moeilijkheden met woordenschat, zinsbouw, vervoegingen, betekenis… Taal is bijzonder divers. Het is zaak om de specifieke moeilijkheden in kaart te brengen. Dat doen wij tijdens een logopedisch onderzoek. De therapie wordt afgestemd op uw specifieke problematiek.

Articulatieproblemen

Soms loopt het uitspreken van bepaalde klanken moeizaam. Met een logopedisch onderzoek bepalen wij waar de grootste moeilijkheden liggen, zodat de therapie gericht aangepast en opgebouwd kan worden.

Afwijkend mondgedrag

De bekendste voorbeelden: hardnekkige slikproblemen, duimzuigen en open mondgedrag. Die hebben een negatieve invloed op gebit en spraak. Wij  analyseren en meten de afwijkende gedragingen en leren de correcte gedragingen aan. Overleg met de orthodont is vaak nodig.

Neurologische problemen

Hier zijn afasie en dysartrie de vaak voorkomendste problematieken in onze praktijk. Ook hier vormt het logopedisch onderzoek de basis van onze aanpak. Stapsgewijs vergroten we de technieken en de mogelijkheden, met een therapie op maat.

Taalproblemen2.png
Icoonstemproblemen2.jpg
Afwijkendmondgedrag2.jpg
Leerproblemen2.jpg

Wilt u meer informatie ontvangen of meteen uw afspraak inplannen? Contacteer ons

bottom of page